Com són els exàmens de les titulacions nàutiques?

Els títols d’esbarjo o esportius no tenen caràcter professional i habiliten exclusivament per al govern d’aquest tipus d’embarcacions. Per aquest motiu no estaran permeses les activitats de transport de mercaderies o persones.

És important saber que els títols tenen un període de validesa de 10 anys, i després d’aquest període podràn renovar-se amb l’aportació d’un nou certificat mèdic.

Exámenes titulaciones náuticas

Avui us mostrem com són els exàmens per a les titulacions de PNB i PEE, perquè us en feu una idea.

L’examen de Patró de Navegació Bàsica (PNB)

Té una durada de 60 minuts, i consta de 40 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta “a, b, c, d”.

Aquestes 40 preguntes s’estructuren de la següent manera:

- 4 preguntes sobre nomenclatura nàutica

- 6 preguntes sobre seguretat

- 6 preguntes sobre navegació

- 4 preguntes sobre propulsió mecànica

- 10 preguntes sobre el reglament d’abordatges (màxim 3 errors permesos)

- 4 preguntes sobre abalisament (màxim 2 errors permesos)

- 2 preguntes sobre legislació

- 4 preguntes sobre radiocomunicacions (màxim 2 errors permesos)

Per poder ser considerats aptes, és obligatori haver respost correctament a 28 preguntes (sempre respectant els errors màxims indicats a cada tema).

Aquí us deixem un exemple d’examen corregit: concretament l’Examen PNB del gener del 2013 

L’examen de Patró d’Esbarjo (PEE)

Consta de 75 preguntes tipus test, i 4 d’aquestes preguntes són exercicis sobre la carta de navegació.

El nombre de preguntes per a cada tema s’estructura així:

- 6 preguntes sobre tecnologia naval

- 8 preguntes sobre maniobres

- 11 preguntes sobre seguretat

- 8 preguntes sobre navegació

- 4 preguntes sobre meteorologia

- 5 preguntes sobre ràdio

- 5 preguntes sobre propulsió

- 15 preguntes sobre reglament (RIPA)

- 5 preguntes sobre abalisament

- 4 preguntes sobre legislació

- 4 exercicis de carta

 

Exámenes titulaciones náuticas

El procés de sol·licitud d’exàmens de titulacions nàutiques pot ser una mica pesat.

Per això, des d’Escola Nàutica Gènova et tramitem tots els documents necessaris per obtenir el títol nàutic que t’interessi. Només hauràs d’entregar-nos la teva documentació i nosaltres ens ocuparem de la resta!

Demana’ns informació sobre els cursos nàutics i surt a navegar ja!

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *