Curs PNB: conceptes bàsics de manteniment

La humitat, el salnitre i els esforços als quals se sotmet diàriament el buc, produeixen un ràpid desgast del casc i els seus accessoris. Per això, hem de portar un manteniment regular de tota l’embarcació. Llavors, és necessari un seguit de coneixements bàsics i una terminologia més específica per conèixer allò que hem de revisar. Aquestes anotacions et seran de gran utilitat si vols aconseguir el títol de Patró de Navegació Bàsica. Si estàs interessat a matricular-te al curs PNB no dubtis a consultar les properes dates a la nostra web.

Curso PNB Barco en mal estado

Concepte d’Estanqueïtat. Manteniment

Estanqueïtat: És la qualitat de la impermeabilitat que tenen els bucs, és a dir, és la qualitat que assegura que l’aigua no pugui entrar a l’interior del vaixell, per així garantir la flotabilitat. Primerament, s’ha d’assegurar la impermeabilitat del casc, ja que l’aigua pot entrar per diverses parts. La submergida (obra viva) com per l’obra morta. Per això, s’ha de revisar les juntes de goma de les “escotillas” i de la botzina, i després comprovar el bon estat del greixat de les vàlvules de fons.

Antiincrustants: També coneguts com “Antifoulings” o Patents. Es tracta de pintures que contenen productes tòxics per als crustacis, mol·luscs i algues, evitant així que s’adhereixin ràpidament a la superfície mullada del casc. Per tant, s’apliquen de forma regular en l’obra viva per protegir-la d’aquests organismes. Es dissenyen perquè es dissolguin molt lentament, ja que, d’aquesta manera protegeixin amb les seves propietats antiincrustants al seu entorn. S’ha de vigilar de no pintar els transductors de la sonda i els ànodes de zinc.

Crustáceos en una barca

Quant a la terminologia, s’han de conèixer aquestes paraules bàsiques per poder tenir un bon manteniment del vaixell, però això sí, hem de conèixer també bons patrons de navegació.

 Curso PNB: Partes barco

Orificis i aixetes de fons

És indispensable que coneguis aquesta terminologia bàsica per saber com mantenir un vaixell.

Banyera: És la part posterior de l’embarcació. Espai obert a popa on s’instal·la la canya del timó. Ha de ser “autoachicante” o portar desguassos per al seu desallotjament.

Botzina: És el revestiment amb el qual es guarneix l’interior d’un orifici, la qual cosa permet que l’hèlix giri a través del casc sense que entre l’aigua.

Bombes de buidatge: Bombes d’accionament que expulsen qualsevol tipus de líquid embarcada en la banyera.

Desguassos: Són els conductes que permeten sortir l’aigua del buc.

“Escotillas”: Obertures generalment rectangulars practicades en la coberta per donar accés a un compartiment inferior per a càrregues o personal.

Aixetes de fons: Vàlvules situades per sota de la línia de flotació que permet controlar el pas d’aigua utilitzada en refrigeració o altres serveis.

Embornals: Obertures en la broda, per sobre de la coberta, utilitzades per desallotjar l’aigua embarcada.

Llimera del timó: Obertura a popa, sobre el codast, per on surt l’eix del timó. Ha de revisar-se periòdicament per assegurar la seva estanqueïtat.

“Lumbreras”: Claraboies o lluernes situades en coberta per donar llum i ventilació a l’interior del buc.

“Manguerote” de Ventilació: Tub cilíndric col·locat verticalment sobre la coberta. S’orienta cap al vent per introduir aire en el vaixell, ja que d’aquesta forma, permet la ventilació dels espais interiors del buc.

Portells: Són les finestres del vaixell que faciliten la ventilació i permet que entre la llum.

T’atreveixes amb el nostre test?

Ara que ja coneixes aquests conceptes bàsics sobre el manteniment en la nàutica. Vols posar-te a prova?

1. Quina superfície del buc pintarem amb antiincrustant (de fons)?

A) L’arqueig

B) L’obra viva

C) La flotació

D) L’obra morta

2. Quin nom rep l’espai obert a popa de les embarcacions menors on va instal·lada la canya del timó?

A) Timonera

B) Escotilla

C) Banyera

D) Lumbrera

3. Com es denominen els forats del trancanil que hem de tenir sempre sense obstruccions perquè pugui sortir l’aigua embarcada en coberta?

A) Botzines

B) Llimeres

C) Embornals

D) Escobenes

Si vols conèixer la solució, deixa la teva resposta en els comentaris i te la donarem!

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *