En 1989 es va posar en marxa, de la mà de Pepe Ferrés, la primera edició esportiva