La navegació marítima es basa en mètodes establerts a partir de coneixements físics, matemàtics, cartogràfics, oceanogràfics i astronòmics.