legislació nàutica Archive

El contracte de lloguer d’embarcacinos d’esbarjo

Les clàusules i les consideracions que ha de tenir tot contracte de lloguer d’embarcacions d’esbarjo les

Nova proposta de llei a les Balears

Tots sabem que el turisme i l’activitat nàutica són els motors més importants de les Illes

El II Congrés Nàutic ha estat un èxit

Aquesta setmana passada, concretament els dies 1 i 2 d’abril, s’ha celebrat el II Congrés Nàutic