Encara que personalment ens agrada molt més visitar les Illes Balears amb el nostre propi vaixell,