Un dels problemes més comuns a l’hora de navegar és el mareig al vaixell o el