El passat 13 de novembre es va publicar el Projecte de Reial Decret pel qual s’estableixen