La factura de la benzina o del combustible del nostre vaixell poden disparar-se si no prenem